Disseny de jardins

Disseny de jardins

L’objectiu principal del disseny d’un jardí és satisfer les necessitats i gustos dels usuaris complint les bases de jardí sostenible: mínim consum d’aigua, reg adequat a les necessitats de la vegetació, utilització de plantes de clima mediterrani i que el seu manteniment a posteriori sigui mínim.

Mantenim un tracte directe amb el client: escoltem, assessorem, intercanviem idees i finalment elaborem un disseny de jardí harmònic, agradable i còmode. El disseny del jardí sempre anirà acompanyat d’un pressupost sense compromís i sense cost, perfectament especificat per zones, partides i preus unitaris.

                               Els nostres jardins consumeixen un 70% menys d´aigua que un jardí convencional.