Poda d’Arbrat

Poda d’Arbrat

La poda dels arbres s’hauria de fer de forma regular, ja que permet que els arbres es generin i creixin òptimament. Depenent del tipus d’arbre, la poda s’haurà de fer més sovint i en certes estacions de l’any.

Tenim les eines específiques per realizar aquest tipus de tasques. Donem servei d’assessorament i poda d’arbrat tant per empreses com per a particulars.

Una poda ben feta allarga la vida de l’arbre. Una poda mal feta escurça la vida de l’arbre.