Manteniment d’espais verds

Manteniment d’espais verds

Els jardins són espais de canvi i evolució en el temps i per conservar-los en bon estat cal un manteniment. Des de Sòlverd fem els treballs de conservació necessaris per a cada jardí en particular de forma ràpida i eficient,  emprant tècniques i mitjans respectuosos amb el medi ambient. Es pot tractar de feines periòdiques (tallar gespa, neteja, instal·lacions de reg, vigilància de malures, etc.) o actuacions puntuals al llarg de l’any (poda, neteja puntual, adobats i escarificats a la gespa, etc.).